BIRD PROTECTION SYSTEM

NA LINIACH ENERGETYCZNYCH

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP), rekomenduje zastosowanie separatorów elektroizolacyjnych produkcji Hubix sp. z o.o. jako efektywną metodę ograniczenia śmiertelności ptaków o dużych rozmiarach ciała na elektroizolacyjnych liniach napowietrznych nN i SN.
Ptaki wykorzystują słupy elektroenergetycznych linii napowietrznych jako: punkty obserwacyjne, czatownie, miejsca odpoczynku czy budowy gniazd. Linie o napięciu 15, 20 i 30 kV, zwane popularnie liniami SN, ze względu na swoją konstrukcję stanowią dla nich największe zagrożenie.

BPS ma za zadanie wypełnić przestrzeń między izolatorami, utrudniając ptakom siadanie na elementach konstrukcyjnych słupów linii SN: poprzecznikach, łącznikach a także na stacjach napowietrznych. Nieizolowane przewody na tych konstrukcjach są poprowadzone powyżej głowicy słupa, co powoduje, że ptaki lądując na nich, mogą mieć bezpośredni kontakt z przewodami pod napięciem i jednocześnie z uziemionymi, metalowymi konstrukcjami wsporczymi. Stwarza to dogodne warunki do przepływu prądu elektrycznego przez ciało ptaka i w efekcie jego śmierć.

Obejrzyj prezentację video

Skontaktuj się z nami