Timeline

2018
11 października

Nowa siedziba z laboratorium WN oraz poligonem szkoleniowym

10 października

New headquarters with HV laboratory and training center

2017
19 października

Pierwsze narzędzie do izolacyjnego drążka teleskopowego

9 sierpnia

First tools for telescopic dielectric sticks

2014
9 października

Transformation into private limited company

2 października

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2013
7 listopada

Firsth helmet with integrated 25 cal/cm2 face-shield

7 listopada

Pierwszy hełm ze zintegrowaną osłoną twarzy 25 cal/cm2

10 października

First helmet with integrated class 2 face-shield

10 października

Pierwszy hełm ze zintegrowaną osłoną twarzy kl. 2